top of page

GESTIÓ D'OBRES I PROJECTES

Amplia expericiència en gestió integral de projectes, direccions i seguimient d'obres.

 

Associat i membre del Project Management Institute 

- Projectes d'obra nova i rehabilitació

- Direcció d'obres

- Direccions d'Execució d'Obres

- Auditories de projectes i obres

- Projectes de legalització

- Project Management - Construction Management

Projectes d'Edificació

Disseny d’acord amb les necessitats reals del client, integrant un equip pluridisciplinar per cometre amb èxit les demandes i necessitats, mitjançant una completa planificació i seguiment dels treballs.

Projectes de nova construcció, de rehabilitació, de demolició, d'urbanització, etc.

 

Direcció d'Obres i Direccions d'Execució d'Obres

Control de la Qualitat, control econòmic i dels terminis, així com la seguretat, son els objectius principals per dur a terme un servei professional òptim.

Gestió de recursos humans i medis tècnics dins de la planificació i gestió integral del procés constructiu.

 

Project Management

Gestió integral del Projecte, des de la primera idea i concepció, fins al lliurament del producte final construït.

Planificació i control de totes les fases del procés, Estudi de viabilitat, projecte econòmic, disseny de solucions, procis de contractació dels agents necessaris, auditoria de processos, gestió i coordinació del procés constructiu, tramitacions i legalitzacions, planificació del manteniment i gestió de l'obra acabada, post-venta.

bottom of page