top of page

Avís legal

Termes legals i condicions d’ús de la pàgina web de TANDEMTECNIC, S.L.

 

1. Objecte i acceptació

En compliment del que es disposa en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), s’informa que el domini www.tandemtecnic.com està registrat a favor TANDEMTECNIC, S.L. (d’ara endavant TANDEM) amb domicili fiscal a Barcelona, Sabadell, C. Estrella 102, baixos 1a. (08201), amb CIF B-63093637, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el Tom 35399, foli 212, full B-266412 i inscripció 1ª.

 

La utilització del lloc web està subjecta a les següents condicions d’ús, per això, li preguem les llegeixi atentament. Determinats serveis són exclusius per als nostres clients i el seu accés es troba restringit. Els serveis tècnics i d’assessoria que presta el Despatx amb caràcter general tenen el preu que s’indiqui en la corresponent proposta de serveis professionals i en cap cas s’ofereixen o presten a través de la web.

L’accés i utilització de la web atribueix la condició d’usuari de la mateixa, i implica que prèviament Vostè ha llegit i accepta, sense reserva alguna, totes les condicions incloses en aquest Avís Legal.

2. Condicions d’ús i utilització

El lloc web conté material confeccionat per TANDEM, amb finalitats estrictament informatives. Per això, l’usuari ha de tenir en compte que la informació subministrada relativa a legislació o jurisprudència pot no reflectir l’estat més recent de la mateixa. Igualment, aquesta informació pot ser modificada o actualitzada sense previ avís.

En cap cas la informació subministrada pot ser considerada com a substitutiva de l’assessorament legal, com tampoc l’accés a la mateixa implica relació contractual alguna entre el Despatx i l’usuari. Per això, recomanem no actuar sobre la base d’aquesta informació sense el previ assessorament professional.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte de la web de conformitat amb la normativa vigent i el present Avís Legal. En aquest sentit, es prohibeix l’ús de la web amb finalitats lesives a béns o interessos de TANDEM o de tercers.

L’incompliment d’aquesta obligació suposarà que l’usuari respondrà de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se.

 

3. Publicacions

La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal. En conseqüència, la informació facilitada a través www.tandemtecnic.com no substitueix en cap cas la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment en els diaris oficials.

4. Propietat Intel·lectual i Industrial

Els continguts de la web són Propietat Intel·lectual de TANDEM o de tercers, sense que l’accés als mateixos per part dels usuaris impliqui la cessió dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Tots els usos o explotacions diferents de la creació d’una còpia privada dels continguts, com a còpia transitòria i accessòria i exclusivament per a la seva utilització personal, requeriran d’una autorització prèvia i per escrit de TANDEM.

A manera enunciativa, però no limitatiu, cal entendre per continguts de la web, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font.

D’igual forma, els noms comercials, marques o signes distintius continguts en la web, són titularitat de TANDEM o de tercers, sense que pugui entendre’s cedits els drets d’explotació sobre els mateixos per l’accés a la web.

5. Limitació de responsabilitat

L’usuari accedeix a la web sota la seva pròpia voluntat i risc. Això implica que TANDEM no es responsabilitza dels danys derivats de la utilització de la mateixa ni de les actuacions que realitzi l’usuari sobre la base de la informació que en ella es faciliti, sense el previ assessorament professional.

L’accés a la web no implica l’obligació per part de TANDEM de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada a través del mateix. Tampoc pressuposa l’obligació per part de TANDEM de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu, sent responsabilitat exclusiva de l’Usuari disposar de les eines adequades als efectes.

TANDEM no es responsabilitza dels danys produïts als equips informàtics d’Usuaris o tercers durant l’accés a la web.

6. Protecció de dades

De conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades de caràcter personal així com la informació que ens faciliti en emplenar el formulari electrònic, seran incorporats en un fitxer privat la titularitat del qual correspon al registrador de la mateixa, i les dades de la qual s’indiquen en l’encapçalat del mateix, amb la finalitat d’atendre i tramitar adequadament les consultes remeses i la informació dels serveis oferts per la web.

L’Usuari podrà exercir els seus drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició, en els termes legalment prevists mitjançant sol·licitud, acompanyada d’una còpia del DNI de l’interessat, dirigida a l’adreça de correu postal C. Estrella 102, baixos 1a. (08201), de Sabadell (Barcelona), o enviant un missatge de correu electrònic a tandem@tandemtecnic.com indicant en tots dos casos el seu nom i cognoms.

7. Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents condicions d’ús estan subjectes a l’Ordenament Jurídic espanyol. Per a la resolució de qualsevol dubte o conflicte que pogués derivar-se de l’accés a aquesta pàgina web, l’usuari i TANDEM, amb expressa renúncia a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, acorden expressament sotmetre’s als òrgans jurisdiccionals de Barcelona.

bottom of page