top of page

 

Serveis de consultoria i oficina tècnica per al sector de l'edificació i la construcció

Serveis professionals adreçats a promotors, constructors, empreses privades, empreses públiques, administracions, i clients particulars.

Valoracions immobiliàries i urbanístiques

Experts en valoracions de tot tipus d'immobles i finalitats.

Som valoradors acreditats amb els més importants distintius nacionals i internacionals, MRICS RV Registered Valuer, REV Recognised Europeran Valuer.

Treballem sota els estàndards nacionals i internacionals IVS i EVS.

Valoracions hipotecàries i financeres, urbanístiques, cadastrals, fiscals, etc.

Perícia Judicial

Peritatge judicial i de part amb especialitat en patologies de l'edificació i en valoracions immobiliàries i urbanístiques.

 

Procés constructiu i Direccions d'Execució d'Obres

Experiència en obres residencials, terciàries i equipaments, amb control de costos i de qualitat.

Project management d'acord amb els estàndards del PMI Project Management Institute.

Gestió d'Actius immobiliaris

Estem especialitzats en gestió i manteniment del edificis.

Certificats d'eficiència energètica, cèdules d'habitabilitat, projectes de reforma, canvi d'ús, legalitzacions, etc.

Identificació, investigació i avaluació de de materials amb amiant (MCA) en edificis, instal·lacions, infraestructures i sòls.

 

Seguretat i prevenció de riscos

Tècnics acreditats per a l'elaboració de Plans d'autoprotecció.

Tècnics Superiors en Prevenció de Riscos Laborals, i coordinadors de seguretat acreditats com a tècnics de perfil europeu.

Elaborem estudis i plans de seguretat i fem coordinacions en fase d'execució i de projecte.

Clients
bottom of page