top of page

La nostra història

Certificats de Qualitats, Registres i Acreditacions Professionals que disposen els integrants de l'empresa i la organització

HISTÒRIA

...................................................

FILOSOFIA

...................................................

CERTIFICATS

...................................................

TREBALL EN XARXA

...................................................

AUDITORIA OHSAS 18000:2007

Occupational Health & Safety Management Systems

THE ROYAL INSTITUTION OF CHARTERED SURVEYORS 

Membre RICS des de 2012 

ACREDITACIÓ REDACCIÓ DE PLANS D'AUTOPROTECCIÓ

Tècnic Acreditat per l'Institut de Seguretat Pùblica de Catalunya (ISPC), per a la realitazció de Plan d'Autoprotecció en tots els nivells (A, B i C) i tots els sectors.

bottom of page