top of page

TULPAN INTERMEDIACIÓ

Consultoria en Seguretat i Prevenció

Safety Manager

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Amplia expericiència en gestió integral de projectes, direccions i seguimient d'obres.

 

Associat i membre del Project Management Institute 

- Auditories energètiques. Proposta de Pla d'Actuació.

- Gestió energètica d'instal·lacions.

- Medició i verificació d'estalvis energètics segons

  protocol EVO (Efficiency Valuatios Organization).

- Simulació energètica d'edificis.

- Qualificació energètica.

. Sistemes de gestió de l'energètica.

- Plans d'Acció d'Energia Sostenible Muncipak. (PAES).

Certificació energètica

La certificació energètica dels edificis proporciona informació útil a tots els ciutadans que vulguin comprar o llogar un habitatge exposant les característiques energètiques del mateix.
Permet que els interessats puguin valorar si l’habitatge que consideren comprar o llogar té les característiques energètiques adients, i conèixer la despesa energètica aproximada que representarà al cap de l’any.
Així mateix el certificat va acompanyat d’un document de recomanacions sobre les millores que es poden fer per a obtenir un comportament energètic més eficient, així com augmentar el confort de l’habitatge i per tant reduïr la despesa energètica si es fa una bona aplicació de les mesures proposades.

 

Auditories energètiques

L'auditoria energètica és una eina que permet als centres conèixer la seva situació energètica i comparar-la amb altres centres del seu sector.

bottom of page