top of page

La nostra història

HISTÒRIA

...................................................

FILOSOFIA

...................................................

CERTIFICATS

...................................................

TREBALL EN XARXA

...................................................

VALORS

- Qualitat

- Professionalitat

- Honestedat

- Responsabilitat

- Passió

MISSIÓ

Ser una empresa consultora i de serveis d'enginyeria i arquitectura per al sector de l'edificació i la construcció. especialitzats en la gestió i valoració d'actius immobiliaris, som capaços d'oferir un servei global i assessorament complert als nostres clients, aplicant processos transparents, coherents i innovadors.

VISIO

Ser reconeguts com una empresa que contribueix al desenvolupament i creixement dels nostres clients, aportant les millors solucions en cost, temps, qualitat i seguretat, exigint per això el màxim respecte i principis ètics.

TÀNDEM TÈCNIC està format per professionals i treballem en xarxa amb altres equips especialitzats oferint solucions pluridisciplinars i transversals. Aquests professionals son part essencial per aconseguir l'èxit en els objectius definits amb els nostres clients, per aquesta raó es potencia el treball en equip i col·laboracions constants i eficaces.

bottom of page