top of page

PERICIA JUDICIAL I DE PART

Especialistes en tècnica asseguradora, anàlisi i valoració de patologies de la construcció, pericia judicial, oferim serveis a diversos partits judicials, administracions publiques, empreses i particulars.

- ​Taxació de danys.

- Perícia asseguradora.

- Informes de patologies de la construcció.

- Informes pericials i judicials.

- Serveis a professioanls.

Perícia Inmobiliaria

Valoració d'immobles per a repartiments d'herències, separació de bens, reclamacions en expropiacions, procediments de liquidacions i embargaments, etc.

 

Valoració d'Actius

Valoració d'equips i instal·lacions industrials, de maquinària, valoracions de estocs, de productes semielaborats, immobles i dret de concessió, etc., per a garanties i avals de l'Agencia Tributaria i la Seguretat Social, etc.

 

Perícia Judicial

Informes i Dictàmens aportant informació fundada sota jurament i de suport a la presa de decisions de part o judicials.

 

Especialitat

Immobiliari, Empreses, Patologies de la Construcció, Urbanisme, Costos de construcció, Assegurances i valoració de danys, Reclamacions patrimonials, Prevenció de Riscos Laborals, Seguretat en la Construcció, Investigació d'accidents en la construcció, etc.

bottom of page