top of page

TULPAN INTERMEDIACIÓ

Consultoria en Seguretat i Prevenció

Safety Manager

SISTEMES DE GESTIÓ

Amplia expericiència en gestió integral de projectes, direccions i seguimient d'obres.

Associat i membre del Project Management Institute 

- Projectes d'obra nova i rehabilitació

- Direcció d'obres

- Direcció d'Execució d'obres

- Auditories de projectes i obres

- Projectes de Legalització

- Project Management - Construction Management

Projectes d'Edificació

Diseny d'acrod amb les necessitats reals del client, integrant un equip pluridisciplinar per acometre amb èxit les demandes i necessitats, mitjançant una completa planificació i seguiment dels treballs.

Projectes de nova construcció, de rehabilitació, de demolició, d'urbanització, etc.

 

Direcció d'Obres i Direccions d'Execució d'Obres

Control de la Qualitat, control econòmic i dels terminis, així com la seguretat, son els objectius principals per dur a terme un servei professional óptim.

Gestió de recursos humans i medis tècnics dins de la planificació i gestió integral del proces constructiu.

 

Project Management

Gestión integral del Projecte, des de la primera idea i concepció, fins al lliuramnet del producte final construit.

Planificació i control de totes les fases del proces, Estudi de viabilitat, projecte econòmic, diseny de solucions, proces de contratació dels agents necessaris, auditoria de procesos, gestió i coordinació del proces constructiiu, tramitacions i legalitzacions, planificació del manteniment i gestión de l'obra acabada, post-venta.

........................................                 EN CONSTRUCCIÓ                   ......................................

bottom of page