top of page

GESTIÓ URBANÍSTICA

Assessorament a entitats públiques i privades en l'elaboració i seguiment d'Instruments de Planejament i Desenvolupament.

 

Associat i membre del Project Management Institute 

- Plans Parcial d'Ordenació Urbanística.

- Plans Parcial.

. Estudis de Detall.

. Projectes de Reparcel·lació.

- Projectes d'Urbanització.

- Juntes de Compensació.

Gestió Urbanistica

  • Assessoria per a entitats públiques i privades en l’elaboració i seguiment d’Instruments de Planejament i Desenvolupament: Plans Generals d’Ordenació Urbanística, Plans Parcials, Estudis de Detall, etc., i instruments de gestió urbanística: Projectes de Reparcel·lació, Urbanització, etc., així com per Entitats Urbanístiques Col·laboradores (Juntes).

bottom of page